CZ en sk facebook

RACIO, s.r.o.

Address

  • Národních hrdinů 3146 / 22B, 690 02 Břeclav, Czech Republic

Contact

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • tel.: +420 519 326 600
  • fax: +420 519 326 700

Other information

  • IČ: 46970860, DIČ: CZ46970860, Registrace v OR u Krajského obchodního soudu v Brně, Sp. Zn. C 7228
  • GPS: N 48° 45.7854', E 16° 53.1660' 48.76309N, 16.88610E
  • Odkaz na Google Maps

Vedoucí ostrahy a kamerového systému
Mgr. Jaroslav Pilát, mobil: 725 604 644, email: pilat@racio.cz

Společnost RACIO, s.r.o. má za povinnost dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů informovat o monitorování prostor v rámci výroby, skladů a okolí areálu kamerovým systémem k zajištění bezpečí na pracovišti, ochrany zdraví a života zaměstnanců a ochrany majetku. Všechny tyto prostory jsou označeny informační tabulkou "PROSTOR MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM". Data kamerového systému jsou šifrována a přístupy k video záznamu jsou přísně omezené. Záznam je uchováván po dobu 7 dní poté je automaticky vymazán. Další statická data z kamer jsou již anonymní. Společnost RACIO, s.r.o. má kamerový systém registrován na www.uoou.cz/verejny-registr-zpracoani-osobnich-udaju.asp od 25.2.2014

EETContact Form

Send an email. All fields with an * are required.