CZ en sk facebook

Produkty

Základnou výrobnou technologiou využívanou pre zpracovanie väčšiny cereálnych výrobkov značky RACIO je pufovánie.

Slovo pufovanie je odvodené z anglického puffed - odutý, opuchnutý. Na začiatku 90. rokov bola táto technológia natoľko zriedkavá, že pre ňu neexistovalo ani slovenské označenie. Spoločnosť RACIO ako leader na trhu týchto výrobkov ju teda nazvala pufovanie - anglické puffed previedla ako pufovaný.

Vstupnou výrobnou surovinou je pšenice a ryža, ktorá je v mechoch uložená v skladoch.

Pšenica alebo ryža sa dávkuje do expanznej formy pečiaceho stroja, kde vplyvom vysokej teploty (300 °C) a tlaku dochádza v krátkom čase k odpareniu vlhkosti, nabobtnaniu (expanzii) zŕn a vytvarovaniu korpusov chlebíčkov.f_vyroba_03

Po vytriedení zlomkov alebo inak poškodených korpusov sa chlebíčky chutia v sprejovacom alebo máčacom stroji a potom sa urýchľuje ich schnutie v sušiacom alebo chladiacom tuneli. U baliacich strojov sú potom chlebíčky zabalené do fóliového obalu a opatrené dátumom spotreby, ukladajú sa do kartónov a skladajú na palety. Po presunu do expedičného skladu sú výrobky na paletách zafóliované a na základe objednávok expedované jednotlivým odberateľom.

Pšenica alebo ryža sa dávkuje do expanznej formy pečiaceho stroja, kde vplyvom vysokej teploty (300 °C) a tlaku dochádza v krátkom čase (10 s) k odpareniu vlhkosti, nabobtnaniu (expanzii) zŕn a vytvarovániu korpusov chlebíčkov.