CZ en sk facebook

Jak se vyrábí

f_vyroba_01

Základní výrobní technologií využívanou pro zpracování většiny cereálních výrobků značky RACIO je pufování.

Slovo pufování je odvozeno z anglického puffed - odulý, opuchlý. Na počátku 90. let, byla tato technologie natolik ojedinělá, že pro ni neexistovalo ani české označení. Společnost RACIO jako leader na trhu těchto výrobků ji tedy nazvala pufování - anglické puffed převedla do češtiny jako pufovaný.

Vstupní výrobní surovinou je pšenice a rýže, která je v pytlích uložena v materiálových skladech.

Zvlhčená pšenice nebo rýže se dávkuje do expanzní formy pečícího stroje, kde vlivem vysoké teploty (300 °C) a tlaku dochází v krátkém čase (10 s) k odpaření vlhkosti, nabobtnání (expanzi) zrn a vytvarování korpusů chlebíčků.f_vyroba_03

Po vytřídění poškozených korpusů se chlebíčky chutí ve sprejovacím nebo máčecím stroji a následně se urychluje jejich schnutí v sušicím nebo chladicím tunelu. U balicích strojů jsou pak zabaleny do fóliového obalu a opatřeny datem spotřeby, ukládají se do kartonů a skládají na palety a na základě objednávek expedují jednotlivým odběratelům.